• První zmínka o sladovně

  První zmínka o sladovně, která stála v dnešní ulici Kamenice

 • 1495 - Dům čp. 67

  První přímá zmínka o společném pivovaru právovárečných měšťanů

  První přímá zmínka o společném pivovaru právovárečných měšťanů, který patřil k nejvýznamnějším městským hospodářským zařízením. Tehdy je uvedeno „pivovarní městiště“ za domem Kuby Vitiny
  v severozápadním rohu náměstí, kde stál až do roku 1980 dům čp. 67. Největšího rozkvětu pivovar dosáhl v 2. polovině 16. a na počátku 17. století za Smiřických. Vařilo se „bílé“ pšeničné i „červené“ ječné pivo.

 • Marie Magdalena Trčková
  Marie Magdalena Trčková

  Měšťanům odňato právo várečné

  Nová majitelka panství Marie Magdalena Trčková z Lípy odňala měšťanům právo várečné, její rozhodnutí potvrdil i následující majitel Ottavio Piccolomini, který ho v roce 1636 městu natrvalo zrušil.

 • 1684 - listina PRIMÁTOR

  Náchodští měšťané si zřídili nevelký pivovar na svém statku Slaný v Kladsku

  Náchodští měšťané si jako částečnou náhradu zřídili nevelký pivovar na svém statku Slaný (dnes Słone) v Kladsku, kam nesahala pravomoc náchodské vrchnosti a který vlastnili až do roku 1872.
  Své pivo však ve městě Náchodě čepovat nesměli.

 • 1869 - Dokument pivovaru PRIMÁTOR

  Zrušení monopolu na propinační právo

  Zrušení monopolu na propinační právo Zemským zákonem č. 55
  z 30. dubna 1869. Propinační právo od počátku 16. století až do tohoto roku zaručovalo odbyt piva panským, církevním a měšťanským pivovarům. Jeho zrušení znamenalo pád bariér pro stavbu nových pivovarů na průmyslové bázi a volnou soutěž v podnikání.

 • 1871 - Václav Šrůtek
  Václav Šrůtek

  Schválen návrh na stavbu pivovaru

  Na zasedání městského zastupitelstva 30. června 1871 byl jednohlasně schválen návrh na stavbu průmyslového pivovaru přednesený purkmistrem (starostou) Josefem Boříkem údajně
  na podnět náchodského vinárníka Václava Šrůtka. Současně byla zvolena devítičlenná „pivováreční“ komise.

 • 1871 - Pivovarské referendum

  Vyhláška vyzývající k „pivovarskému referendu“

  V srpnu byla vylepena vyhláška vyzývající k „pivovarskému referendu“ - každý občan Náchoda s volebním právem se měl písemně o návrhu na radnici vyjádřit. Výsledek byl kladný, a tak přípravy intenzivně pokračovaly. Bylo rozhodnuto postavit větší průmyslový parostrojní pivovar s objemem jedné várky 54 hl a roční kapacitou 12 220 hl zásobující celé okolí. Projektem byl pověřen významný odborník
  na stavby pivovarů Ing. Josef Vincenc Novák (1842-1918) z Prahy.

 • 1872 - stavba pivovaru PRIMÁTOR

  Položení základního kamene

  V dubnu byl slavnostně položen základní kámen nového pivovaru
  a začalo se zdít. Stavbyvedoucím byl obecním zastupitelstvem
  23. března zvolen stavitel Karel Tebich z Brna. V listopadu byla dokončena hrubá stavba a konala se slavnost rovnosti. Budova byla zcela dokončena v únoru 1873 a začalo se s montáží strojů.

 • Podpis Antonína Lutze

  Městské zastupitelstvo rozhodlo provozovat pivovar v režii města

  Městské zastupitelstvo rozhodlo provozovat pivovar v režii města.
  Na zasedání 10. července 1873 byl zvolen první sládek Antonín Lutz, Němec, bývalý podstarší z knížecího pivovaru v České Skalici.

 • Zpráva první uvařené pivo Primátor

  Bylo uvařeno první pivo

  Bylo uvařeno první pivo a vystaveno 6. prosince 1873, tedy již za 62 dny. V říjnu 1873 bylo uvařeno celkem 17 várek 10° a 11° piva.

 • Jan Tichý
  Jan Tichý

  Ustanovena šestičlenná správní rada pivovaru

  Na zasedání městského zastupitelstva byla ustanovena šestičlenná správní rada pivovaru v čele s předsedou Janem Tichým, která byla volena na tři roky a řídila pivovar až do roku 1936, kdy byla vystřídána pivovarským odborem (komisí) města. Zastupitelstvo také schválilo název firmy: „Obecní pivovar v Náchodě“.

 • Plechová cedule - Obecní pivovar v Náchodě

  První výrobní kampaň pivovaru

  V říjnu byla uzavřena první výrobní kampaň pivovaru (roční účetní období). Za rok bylo vyrobeno 13 858 hl a vystaveno 10 912 hl piva, což překonalo očekávání. Pivovar se však potýkal s nedostatkem ledu a kvalitní vody.

 • Export piva Primátor

  Export náchodského piva za hranice - Prusko

  Poprvé je doložen export náchodského piva za hranice -
  do sousedního Pruska bylo vyvezeno 1 536 hl.

 • Výstav piva pivovaru PRIMÁTOR v roce 1877

  Poprvé uvařen 12° ležák

  Poprvé uvařen 12° ležák, který však dlouho zůstával na okraji zájmu.

 • Pivovarský most
  Pivovarský most

  Rozšíření sklepů o dva nové

  Díky rostoucímu zájmu o náchodské pivo (výstav v roce 1879 dosáhl 14 260 hl) schváleno rozšíření sklepů o dva nové, přiléhající z jihu
  ke stávajícím sklepům. Stavba pod vedením stavitele Františka Plesnivého byla neprodleně zahájena a dokončena během 1. pololetí roku 1881.

 • 1882 - Návrh na rekonstrukci hvozdu pivovaru PRIMÁTOR

  Přijat návrh na rekonstrukci hvozdu

  Na zasedání obecního zastupitelstva byl přijat návrh na rekonstrukci hvozdu, kterou provedla firma Ringhofer Praha. Důvodem byla rostoucí produkce pivovaru, která v kampani 1882-1883
  poprvé překročila 20 000 hl ročně.

 • Inzerát na sládka pivovaru Primátor

  Nový sládek František C. Suda

  Po rezignaci A. Lutze zvolen novým sládkem František C. Suda, sládek v Prostějově. I za nového sládka se dařilo dále zvyšovat výstav,
  který v kampani 1885-1886 dosáhl výše 23 406 hl.

 • Zpráva o zvětšení varu pivovaru PRIMÁTOR

  Zvětšen var pivovaru z 54 na 72 hl

  Obecní zastupitelstvo rozhodlo na návrh správní rady zvětšit var pivovaru z 54 na 72 hl. Znamenalo to výměnu dosavadní varné (rmutovací) pánve a scezovací kádě za větší a instalaci nového chladícího štoku.

 • Náchodský granát

  První doložené tmavé pivo - Náchodský granát

  Nově se na Vánoce začal vařit 13° ležák a od 15. července se začalo vystavovat první doložené tmavé pivo - Náchodský granát, vyrobený „po staročeském způsobu“.

 • Reklama pivovaru Primátor

  V pořadí třetí sládek Vojtěch Matějka

  Obecní zastupitelstvo zvolilo v pořadí třetím sládkem Vojtěcha Matějku, sládka v Břeclavi. Ten 23. dubna zahájil svoji činnost, která
  byla nad míru úspěšná a výstav piva se dále zvyšoval až na 31 031 hl v kampani 1890-1891.

 • Pivovar Primátor - Náchod - dvůr

  Schválena další nutná přístavba dvou sklepů

  Schválena další nutná přístavba dvou sklepů, které měly kapacitu
  1 900 hl. Plány a rozpočet vypracoval stavitel Josef Hakauf, výstavba byla zahájena v dubnu 1894 a 17. ledna 1895 proběhla úspěšná kolaudace společně s novou zděnou manipulační lednicí na místě dnešního návštěvnického centra. Tato stavba podle projektu stavitele Jana Svobody byla schválena správní radou pivovaru 27. srpna 1894 a obecním zastupitelstvem 27. srpna.

 • Pivovar Primátor - Náchod - budova

  Zhotoven komplexní plán na rozšíření pivovaru

  Správní rada vzhledem k očekávané nedostačující kapacitě pivovaru navrhla zhotovit komplexní plán na rozšíření pivovaru až na roční kapacitu 60 000 hl. Kromě sladovny se měly rozšířit ležácké sklepy, spilka a vyměnit strojní zařízení. Již hotové plány nebyly uskutečněny, protože roční výstav pivovaru již dále nerostl a ustálil se na přibližně 27 000 hl.

 • Pivovar Primátor - Náchod - plán na vodovod

  Schválena stavba nového vodovodu

  Schválena stavba nového vodovodu z lesních pramenů
  pod Dobrošovem podle plánů a rozpočtů Ing. Kressa z Prahy. Stavba rychle pokračovala a 6. listopadu 1899 byl dán vodovod slavnostně
  do provozu. Další práce probíhaly ještě v roce 1900.

 • 1902 - PRIMÁTOR - schema parního kotle

  Výměna starého parního kotle

  Výměna starého parního kotle za nový větší od firmy Brněnská strojírna a rozšíření kotelny.

 • 15° tmavé „zdravotní“ pivo „Salvator“

  První pivní speciál - 15° tmavé „zdravotní“ pivo „Salvator“

  V tomto roce začal náchodský pivovar vyrábět první skutečně speciální pivo - 15° tmavé „zdravotní“ pivo „Salvator“, které bylo doporučováno „hlavně chudokrevným a rekonvalescentům“ a dodáváno ve čtvrt nebo půlhektolitrových soudcích z pivovaru nebo lahvové firmou Josef Lazar. Do pivovaru zavedeno elektrické osvětlení.

 • Novinový článek - demonstrace kvůli zdražení piva

  Zdražení piva vyvrcholilo v pouliční demonstrace a bojkot hostinců

  Náchodský pivovar jako člen Ochranného svazu pivovarů (tzv. pivovarského kartelu) byl nucen zdražit pivo o 1 korunu 20 haléřů
  za hektolitr. Vyvolalo to ostrou reakci lidových vrstev vrcholící pouličními demonstracemi a bojkotem hostinců prodávajících zdražené pivo.

 • Pivovar Primátor v zimě 1915

  První světová válka

  V důsledku 1. světové války došlo k radikálnímu omezení dodávek surovin, což bylo nutno řešit snižováním stupňovitosti piva až na 3°
  a používáním náhražek při výrobě (cukrová řepa, kukuřice, pelyněk). Rakousko-uherská vláda také značně zvýšila ceny piva, což spolu
  s prozíravým vedením pivovaru umožnilo nepřetržitou výrobu
  po celou dobu války, i když výstav klesl až na 3 618 hl v kampani 1917-1918.

 • Pivovar Primátor žádost hlavní městské radě

  Novým sládkem zvolen Antonín Rada

  Novým sládkem zvolen Antonín Rada, kterému se po válečném propadu opět podařilo zvyšovat výstav piva až na 27 962 hl
  v roce 1929.

 • První nákladní auto na rozvoz piva pivovaru Primátor

  Zakoupeno první nákladní auto na rozvoz piva

  Zakoupeno první nákladní auto na rozvoz piva (4,5 tunové). Další tři auta byla pořízena v letech 1928 a 1930.

 • 1929 - tabulka firmy Daněk & Breitfeld

  Rozhodnuto o postavení nové varny

  Rozhodnuto o postavení nové varny s kapacitou 120 hl, práce zadány firmě Českomoravská Daněk & Breitfeld, provedeny v první polovině roku 1930 společně s úpravou vodovodu a výtahu. Finanční náklad
  na varnu dosáhl téměř 1 milionu korun.

 • 1930 - reklama pivovar PRIMÁTOR

  Růst pivovaru

  Zadáno zvýšení pivovarského komína, zakoupení dvou hotelů v Hradci Králové (Grado, Stodola) a hostince ve Velké Vsi u Rychnova
  nad Kněžnou, které byly pronajímány za podmínky výčepu náchodského piva, výstavba nových garáží a lednice v pivovaru, dláždění silnice od metujského mostu k vratům pivovaru.

 • Chráněná značka Náchodský PRIMÁTOR

  Chráněná značka "Náchodský PRIMÁTOR"

  Zavedení obchodní známky „Náchodský PRIMÁTOR“ pro nově vyráběné tmavé 12° pivo vařené podle bavorského způsobu
  ze speciálních sladů. Poprvé je tato známka doložena 4.9.1935, zaregistrována byla 30.12.1935. S krátkou přestávkou je tato obchodní známka v podobě „PRIMÁTOR“ používána dosud.

 • Etiketa PRIMÁTOR ležák 12°

  Nové stáčení lahvového piva

  Od června se začalo stáčet lahvové pivo, které tehdy tvořilo 30% celkové spotřeby, na ručních plnících strojích. Do té doby se pivo
  v pivovaře stáčelo jen do dřevěných transportních sudů, do lahví pak výhradně v soukromých stáčírnách vlastněných hostinskými.
  Po propadu výroby v době světové hospodářské krize (v roce 1935
  až na 18 400 hl) začal výstav opět stoupat až na 25 827 hl v roce 1938.

 • 1938 - pivovar PRIMÁTOR

  V pivovaru stanoviště majora Purkyta

  V době ohrožení ČSR nacistickým Německem bylo v pivovaru stanoviště majora Purkyta, velitele I. praporu 48. pěšího pluku,
  který obsazoval nedaleké objekty lehkého opevnění.

 • 1945 - Pivovar Primátor v Náchodě

  Druhá světová válka

  V době nacistické okupace českých zemí byly opět omezovány dodávky surovin a vařilo se pouze nízkostupňové pivo (např. v letech 1943-1944 jen 3,2°-3,7°), i přesto zásluhou prozíravého vedení nedošlo k dramatickému poklesu výstavu piva a pivovar byl udržován
  v dobré ekonomické kondici.

 • Jan Smola
  Jan Smola

  Popraven zaměstnanec pivovaru Jan Smola

  V Berlíně byl za odbojovou činnost proti německým okupantům popraven zaměstnanec pivovaru Jan Smola, předseda ilegálního okresního komunistického vedení a kolportér odbojového tisku.

 • Pivovar Primátor - sídlo štábu obrany

  Pivovar se stal sídlem štábu obrany

  Pivovar se stal sídlem štábu obrany pod velením plukovníka Josefa Šlajse, který zde shromažďoval ukořistěné a odebrané zbraně
  a z dobrovolníků utvářel vojenskou posádku. Její členové se účastnili bojů u běloveské celnice večer 9.5. a následných akcí proti příslušníkům SS.

 • 1948 - sklep pivovaru Primátor v minulosti

  Investice do pivovaru

  Zahájení postupné rekonstrukce pivovaru: pořízení moderní stáčecí linky na lahvové pivo a nového chladicího zařízení, rozšíření
  a rekonstrukce sladovny včetně nového párníku hvozdu a zavedení parovodu k výrobě piva a sušení sladu.

 • Zakládací listina komunálního podniku PRIMÁTOR

  Osamostatnění pivovaru

  Z obecního pivovaru byl vytvořen jeden z pěti komunálních podniků města Náchoda, záhy se osamostatnil. Správcem podniku se stal Otto Dítě (od roku 1927 účetní a od roku 1942 správce pivovaru).

 • 1951 - Vchod do pivovaru PRIMÁTOR

  Převzetí pivovaru do státního sektoru

  Převzetí pivovaru do státního sektoru jako součást národního podniku Hradecké pivovary, Hradec Králové.

 • Etiketa piva PRIMÁTOR 7°

  Pivovar součástí národního podniku Krkonošské pivovary

  Pivovar začleněn do nově utvořeného národního podniku Krkonošské pivovary v Trutnově.

 • Návrat pivovaru pod Hradecké pivovary

  Podnik Krkonošské pivovary zrušen a náchodský pivovar se vrátil pod Hradecké pivovary.

 • Etiketa piva PRMÁTOR - 1961 - 10° světlý

  Vznik nového národní podniku Východočeské pivovary Hradec Králové

  Vznik nového národní podniku Východočeské pivovary Hradec Králové, jedním ze závodů byl Pivovar Náchod. Přestože budovy
  a strojní vybavení bylo značně zastaralé, dařilo se zvyšovat výstav
  piva z 51 756 hl v roce 1961 až na 94 156 hl v roce 1969. Roku 1967 obdržel pivovar titul „Závod vzorné jakosti“.

 • Vítězství piva Primátor 12°světlý ležák Extra Speciál

  12°světlý ležák Extra Speciál

  Kromě 12° tmavého piva Primátor se začal vařit také 12°světlý ležák Extra Speciál, který byl roku 1970 vyhlášen nejlepším ve své kategorii v ČSSR.

 • 1970 - sklep - pivovar Primátor

  Přestavba pivovaru

  Začátek příprav na celkovou rekonstrukci pivovaru výstavbou nové spilky a rozšířením sklepů výměnou dřevěných ležáckých sudů
  za smaltované tanky, rekonstrukce dokončena v roce 1972.

 • 1972 - Nová plnička lahví - pivovar Primátor

  Modernizace pivovaru

  Zahájení modernizace pivovaru výstavbou nové plničky lahví. Závod oslavil sté výročí trvání.

 • 1972 - Nová plnička lahví - pivovar Primátor

  Stavba nové lahvovny

  Dokončena stavba nové lahvovny za téměř 1,5 mil Kč, jedné
  z nejmodernějších v tehdejší ČSSR. Následně rekonstruovány střechy okolních skladů (kolaudace 7.10.1976).

 • Stavba nové vrátnice a sociálního zařízení pro zaměstnance

  V červnu dokončena stavba nové vrátnice a sociálního zařízení pro zaměstnance u vjezdu do areálu.

 • Historická etiketa nealko pivo PIRMÁTOR PITO

  Vývoz piva do zahraničí, výroba nealkoholického piva, rekonstrukce varny

  Linka na stáčení lahví byla doplněna o sprchový pastér, což umožnilo vývoz náchodského piva do zahraničí.V tomto roce byla započata výroba nealkoholického piva (druzí v Čechách).

  V tomto roce byla i zahájena rekonstrukce varny, kdy původně dvounádobovou varnu nahradila během
  5 let moderní nerezová čtyřnádobová varní souprava.

 • 1986 - Výstavba ležáckých sklepů pivovaru Primátor

  Přestavba lednic na ležácké sklepy a rozšíření hal

  Dochází k přestavbě lednic na ležácké sklepy
  a rozšíření hal. Tato rozsáhlá výstavba však sebou přinesla i své negativní stránky. Byla zrušena výroba sladu a stáčení sudového piva bylo předisponováno do pivovaru v Dobrušce.

 • 1989 - Přestavba pivovaru PRIMÁTOR

  Nejvyšší výstav pivovaru

  Pivovar dosáhl historicky nejvyššího výstavu 210 165 hl.

 • Linka na stáčení lahví doplněna o paletizaci

  Linka na stáčení lahví byla doplněna o paletizaci a balení lahví do kartonů.

 • Navrácení pivovaru městu

  Od počátku roku v rámci privatizačního procesu byl pivovar navrácen městu Náchod a stává se z něj akciová společnost. Dochází ke spuštění rozsáhlého investičního programu s cílem úplné modernizace všech provozů s důrazem na zachování tradiční výrobní technologie. Je vyměněna elektroinstalace
  ve spilce a sklepích, za pivovarem vyrůstá velká hala na skladování obalů a materiálu. Lahvárenská linka je počátkem roku vybavena etiketovačkou KRONES umožňující lepit na lahve tři etikety, v průběhu léta pak nejmodernějším stáčecím a kontrolním zařízením od firmy KRONES, včetně průtokového pastéru FISHER - výkon linky dosahuje 24 000 lahví za hodinu. V areálu je vybudována stanice na oxid uhličitý včetně rozvodů. Po téměř desetileté odmlce se do pivovaru také vrací stáčení sudů, na podzim je uvedena
  do provozu nová linka na stáčení nerezových sudů od firmy APV včetně doplňkové technologie - přetlačných tanků a sanitační stanice.

 • Pokračuje masivní investiční činnost

  V únoru lahvárenskou linku doplňuje nová myčka lahví firmy KRONES a linka na stáčení sudů je vybavena myčkou vnějšího povrchu sudů od firmy APV. Kompletně je zrekonstruováno strojní chlazení a vzduchové hospodářství.

 • Rekonstrukce spilky pivovaru PRIMÁTOR

  Začátek rekonstrukce spilky

  Začíná rekonstrukce spilky, během dvou let jsou původní kvasné kádě vyvložkovány nerezem včetně duplikátorového chlazení a je zvýšena kapacita spilky.

 • Odbytová i finanční krize pivovaru

  Pivovar prochází velkou odbytovou i finanční krizí, odbyt klesá pod 110 tis. hl. a nastává problém
  s financováním společnosti. Dochází k velké redukci personálu a majitel, město Náchod, zvažuje odprodej pivovaru do soukromých rukou. Začíná stáčení do nových přepravek a lahví NRW.

 • Nejsilnější pivo v Čechách 24%

  Po úspěšném zavedení speciálních piv 16% (1995) a 21% (1998) začíná pivovar vyrábět nejsilnější pivo
  v Čechách 24% tmavý speciál s názvem PRIMÁTOR Double. V této době dochází k rozhodnutí začít se, vedle klasické produkce, programově zabývat výrobou speciálních piv.

 • Produkce svrchně kvašených piv

  Spilka je doplněna o propagační stanici na produkci kvasnic a moderní kvasničné hospodářství.

  Vzhledem k velkému objemu výroby nealkoholického piva (2. místo v republice) je zakoupeno zařízení HGB, které významně zlepší kvalitu tohoto výrobku a současně umožní standardizaci produkce pro rozvoj exportu. Pivovar začíná toto zařízení využívat i pro výrobu limonád.

  Pivovar se začíná zabývat produkcí svrchně kvašených piv s odlišnou technologií a jako první výrobek uvádí pšeničné pivo PRIMÁTOR Weizenbier. V dalších letech je řada svrchně kvašených piv doplněna
  o netradiční piva typu Stout, English Pale Ale.

 • Nová etiketovačka, zahájena výstavba hotelové přístavby

  Stáčecí linka lahví je vybavena etiketovačkou KRONES s možností lepit na lahve hliníkové šátečky
  a významně zlepšit vzhled výrobků.

  Sudárna je doplněna hloubkovým filtrem MMS od firmy Handtmann ke zvýšení trvanlivosti sudových piv.

  Pivovarem je zahájena výstavba hotelové přístavby Hotelu U Beránka dle projektu Ateliér 11 z Hradce Králové. Stavbou je pověřena firma Průmstav Náchod s.r.o.

 • Prodejna pivovaru PRIMÁTOR

  Nová prodejna uvnitř pivovaru, nové exportní oddělení

  Vně areálu pivovaru vzniká nová reprezentativní prodejna pivovarských výrobků a propagačních předmětů.

  V rámci organizační struktury je nově zřízeno exportní oddělení a pivovar se systematicky začíná věnovat vývozu piva do zahraničí.
  V průběhu let se mu export postupně daří zvyšovat a podíl na výstavu dosahuje 25%.

  Pokračuje výstavba hotelové části Hotelu U Beránka, stavbu provází celá řada problémů a je ohrožen termín dokončení.

 • Nový pomocný sklad pro potřeby sudárny, dokončení hotelové části

  V pivovaru vyrůstá nový pomocný sklad pro potřeby sudárny. Je zahájeno budování nového návštěvnického centra.

  Na jaře je dokončena stavba hotelové části Hotelu U Beránka a od dubna se pivovar stává provozovatelem celého hotelu včetně restauračních zařízení.

 • Návštěvnické centrum pivovaru PRIMÁTOR

  Nové moderní návštěvnické centrum

  Dokončení moderního návštěvnického centra včetně venkovního posezení s kapacitou 120 osob.

 • Nerez tanky pivovaru PRIMÁTOR

  Rekonstrukce studených provozů pivovaru, nový design loga i etiket

  Probíhá rekonstrukce studených provozů pivovaru, jsou instalovány moderní kónické stojaté nerezové tanky, skleněné potrubní rozvody nahrazeny nerezovými a vybudována sanitační stanice pro potřeby ležáckého sklepu.

  Pivovar mění kompletně design počínaje novým ztvárněním loga PRIMÁTOR a současně dochází ke změně designu etiket.

 • Lahvovna pivovaru PRIMÁTOR

  Nový stroj na vkládání lahví, vybudování odpařovací stanice, odprodej hotelové části

  Stáčecí linka lahví je vybavena novým strojem na vkládání lahví
  do přepravek a kartonů.

  Je vybudována odpařovací stanice na dusík a na chlazení dochází
  k výměně odpařovacího kondenzátoru.

  Na konci roku pivovar ukončuje svoje angažmá v provozování Hotelu U Beránka, současně je hotelová část společnosti odprodána akciové společnosti BERÁNEK Náchod a.s.

 • Varna pivovaru PRIMÁTOR

  Prodej pivovaru, nové pivo

  Dochází k prodeji pivovaru liberecké společnosti LIF a.s. V létě spouští pivovar na popud nového majitele výrobu nového piva 11% ležáku PRIMÁTOR, které se velmi rychle stane nejoblíbenějším pivem
  z bohatého portfolia na tuzemském trhu.

 • Inspektor prázdných lahví PRIMÁTOR

  Nový inspektor prázdných lahví, registrace ochranné známky HRON

  Na lahvovou linku je pořízen nový inspektor prázdných lahví a automatické řízení průtokové pasterace.

  Je registrována nová ochranná známka HRON původně koncipovaná výhradně na exportní účely, později využívána i na tuzemský trh.

 • Stáčecí linka pro sudy pivovaru PRIMÁTOR

  Výměna linky na stáčení sudů a zakoupení zařízení na stáčení plastových sudů PETAINER

  Dochází k výměně linky na stáčení sudů, současně je zakoupeno
  i zařízení na stáčení plastových sudů PETAINER pro exportní účely.

 • Automatizace procesu filtrace piva, Chipper

  Na spilce je instalováno automatizované řízení teplot hlavního kvašení a spílání mladiny, přibyla zde i nová propagační stanice pro produkci kvasnic svrchního kvašení. Je automatizován proces filtrace piva.

  Pivovar uvádí na trh mixovaný nápoj pšeničného piva s grepovou limonádou pod chráněným názvem CHIPPER, následující rok jej doplní i další příchuť hruška se zázvorem.

 • Vchod do pivovaru PRIMÁTOR

  Dokončen vnější vzhled pivovaru, Weizenbier je nejlepší pivo na světě

  Dokončuje se vnější vzhled pivovaru, je vybudována nová vstupní recepce včetně moderního školicího centra, opravena celá stěna směrem do ulice Dobrošovská.

  Po dvaceti letech provozu dochází k výměně plniče lahví novým
  od firmy NATE Chotěboř.

  Pivovar získává prestižní ocenění nejlepší pivo na světě pro pšeničné pivo Weizenbier na jedné
  z nejvýznamnějších degustačních soutěží WBA v Londýně.

 • Školící středisko pivovaru PRIMÁTOR

  Nové vzdělávací kurzy, zvýšení výstavu pivovaru, nové pivo

  Pivovar zahajuje v rámci provozu nově otevřeného školicího střediska program zaměřený na podporu pivní a gastronomické kultury formou vzdělávacích kurzů.

  Díky nárůstu množství piva vyvezeného do zahraničí a dosažení hranice 33 tisíc hl se podařilo zvýšit celkový výstav pivovaru o téměř 5%.

  Uvařením 20. speciálu India Pale Ale, svrchně kvašeného polotmavého piva, je symbolicky dovršena dvacetiletá cesta "Specialisty na speciály".

Je Vám více než 18 let?
Osobám mladším 18-ti let bude zobrazena stránka s omezeným obsahem. Děkujeme za pochopení.
Pivovar PRIMÁTOR a.s.